Hotel Tia Monte I Data turnusu: 17.03.2024 - 23.03.2024

Informacje o hotelu

Typ pokoju *

Osoba zgłaszająca jest uczestnikiem wyjazdu

Imię i nazwisko *
PESEL *
Ulica, nr domu *
Kod pocztowy *
Miasto *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Wypożyczenie sprzętu

Pozostali uczestnicy wyjazdu

Wypożyczenie sprzętu

Deklaracja nie jest wiążąca – jedynie orientacyjna.

Uczestnicy
+ Dodaj kolejnego uczestnika

Informacje ubezpieczeniowe

Rezygnacja
Czy chcesz ubezpieczyć koszty rezygnacji z imprezy turystycznej?

Po wpłacie zaliczki otrzymają Państwo polisę w wersji PDF - do opłacenia bezpośrednio na konto ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie *

Informacje dodatkowe

Uwagi
Dodatkowe szkolenie
Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu dla dorosłych.
Szkolenie dla dorosłych w cenie 300 € ( 4h x 5 dni )
Ilosć osób

Skąd o nas wiesz?

Zaznacz

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności serwisu naferie.pl.